Допълнения към урока
Учебна програма Photoshop ретуш на модели
1. Основни техники и понятия