Изображение в PDF формат. Как да го вкараме в Word?

„Как да вкараме в Word документ изображение в PDF формат?“ е един по- специфичен въпрос, който получихме във форума на „Аула“.Image result for pdf

Поради тази причина решихме да му отделим специално внимание и да създадем подробна статия и видео отговор на този въпрос.

В повечето случаи, когато имаме дадена снимка, тя обикновено е като изображение, което лесно можем да вкараме в Word.

По-интересно е как да добавим изображение, което сме получили в PDF формат.
Прочети повече