Cinema 4D. За какво се използва и как да го научим?

„Бързо и лесно“ е ключовата фаза, когато хората говорят за 3D моделиране и анимация със Cinema 4D.

Дори самите производители от Maxon си позволяват по-разговорен език на официалната си страница и твърдят, че ти „увисва ченето“, когато видиш колко лесно стават висококачествени графики.

Много софтуери предлагат възможност за 3D моделиране и рендериране, но силата на Cinema 4D е точно в леснотата, с която която се постигат резултатите.

Наистина ли е така?

Решихме в тази статия да анализираме възможностите и практическите приложения на Cinema 4D и да ги представим.
Прочети повече