Общи условия на конкурс „10 Аула урока“

Общи условия на конкурс „10 Аула урока“

Организатор на конкурса „10 АУЛА УРОКА“ е Инфосенс България ООД, с адрес гр. София, ул. „Граф Итнатиев“ №7,вх. Б, ет.2, ЕИК: 201980723.

Конкурсът ще се проведе съгласно настоящите правила, които са задължителни за всички участници в конкурса.

Право на участие

Право на участие имат всички потребители в сайта aula.bg. Може да участвате само с една регистрация. От конкурса ще бъдат изваждани дублираните регистрации с цел увеличаване на шанса за печалба.

Участието в конкурса е безплатно и не е обвързано с покупка на обучение от сайта.

В конкурсът нямат право да участват служители на Инфосенс България ООД и членове на техните семейства.

Условия в конкурса

За да се включите в конкурсът трябва да имате изгледани минимум 10  урока и да сте заявили участието си в конкурсът. Участието в томболата не е автоматично. След изглеждане на 10те урока трябва да заявите участието си чрез формата за регистрация в сайта на Аула. За изгледани уроци се счита гледане на уроци, които не са гледани преди началото на томболата(05.10.2015), т.е. повторно гледане на вече изгледани уроци не се счита за изгледан урок.

Срок на конкурса

Конкурсът ще се проведе от 05.10.2015 до 14.12.2015г. В рамките на този период ще се отчитат изгледаните уроци.

На 15.12.2015г. ще се изтегли печелившият участник от томболата.

Награди

Печелившият участник получава iPad Mini 3. Наградата се изпраща по куриер в срок от 15 (петнадесет) работни дни след потвърждаването/ предоставянето на актуални данни /адреси телефон за контакт на печелившият участник.

При получаване на наградата Организаторът има право да изиска предоставянето на доказателства за удостоверяване на самоличността на избраният за победител участник по своя преценка.

Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната паричната равностойност. Изображението на iPad Mini 3 е с информативна цел , а не показва реално визията на наградата. Изобразения продукт може да се различава по визия с подаръка .

Обработване на лични данни

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Организаторът Инфосенс България ООД е регистриран като администратор налични данни в комисията за защита на личните данни под номер 268611.

С участието си в конкурса „10 АУЛА УРОКА ” участниците се съгласяват и приемат  предвиденото в настоящите Общи условия.