Прилагане уширения и надвишения на пътен типов профил по БДС

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Въпроси и отговори

  • Как може да се постигне?

    Нели Василева:

    Здравейте, в същност в пътното проектиране наклонът на банкета и наклонът на настилката не трябва да имат едно и също съотношение, а абсолютната стойност на сумата от наклоните не трябва да надвишава 10, т.е. ако в права наклонът на банкета е 6%, то ако сме в крива с наклон 7% - банкетът трябва да е с наклон 3% при външния(повдигнатия) край на кривата, а в ниския край на кривата той се запазва - 6%.

  • Може ли пояснение за параметъра elevation target?

    Нели Василева:

    Може ли да дадете пояснение и за параметъра elevation target, ако задам на най-горния слой на настилката да следва elevation target, то долните слоеве на настилката си остават на място, а не се придвижват, ако задам и на долните слоеве да следват elevation target, всички слоеве на настилката се залепят за една и съща кота.