Създаване на отчети за геометрията на осите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да извличаме трасировъчни данни за проектна ос в полярни координати ?
Civil Design извлича само трасировъчни данни в правоъгълни координати
Чрез копиране на данни за геометрията на проектната ос от панорамния прозорец
От Toolspace->Toolbox->Reports Manager->Alignment->Stakeout Alignment Report

Въпроси и отговори