Обзор на напречните профили в Civil 3D

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Посредством линиите за напречни профили (Sample Lines):
Прилагаме типовия напречен профил през определен интервал, като по този начин създаваме обекта коридор
Извличаме информация от обект коридор, която можем да използваме за изчертаване на напречни профили
Изчертаваме "скарата" за антетката на напречния профил