Power Pivot - импорт от екселски файл

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. Файлът Primer2_m4v04.xlsx има два листа: Team и SalesYear (продажбите за 2015 г.). Изтрийте всички излишни колони.

2. Добавете в data модела на работния файл таблиците от файла Primer2_m4v04.xlsx.

3. "Приятелско" име на връзката е Годишни продажби 2015.

4. Името на импортираната таблица с продажбите в data модела е SalesYear_2015.

5. Определете релациите между таблиците.

6. Добавете изчислена колона (calculated column) - Продажби 2015, за да изчислите стойността на продажбите.

7. Добавете измерител (measures) - Общо_2015 за сумата на продажбите с формат: валута (Currency), цяло число и разделител за хилядите.

8. Направете пивот таблица за сумата на продажбите за 2015 г. по клиенти и дистрибутори. Сортирайте сумата на продажбите за всеки дистрибутор във възходящ ред.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко нови таблици могат да се добавят в data модела при една създадена връзка (connection)?
Избраните таблици
Само една таблица
Задължително всички таблици
Не може да се добавят нови таблици
 
Power Pivot импортира като таблица в data модела:
Листът, който е избран
Дефинираната екселска таблица на избрания лист
 
Защо екселските файлове са в групата на текстовите файлове (flat files)?
Данните имат табуларен формат, подредени в редове и колони
Данните съдържат формули и имат формати
Данните съдържат текст, числа и дати и имат формати