Функция Excel.Workbook

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функция Excel.Workbook обединява външни екселски файлове. Колко аргумента има функцията?
Два - за валидна колона и заглавие
Един - за заглавие
Няма аргументи
 
Какво означава стойността Binary
Данни от файл
Данни от таблица
Данни от списък
 
Колона Content има стойност? 
Binary
Table
Value
 
Как се разделят аргументите във функция на Power Query
Със запетая
С точка и запетая
Зависи от регионалните настройки