Редактиране на връзката (Existing connection)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. В data модела на работния файл m4v09_final.xlsx е импортираната таблица Klienti_filter ;

2. С подходяща команда редактирайте връзката към файла Primer_dbAccess_New.accdb като добавите филтър за колона DetailSum, който показва стойностите над 5000 лв.;

3. Направете пивот таблица, която показва стойността на продажбите по клиенти и продукти;

4. Сортирайте продажбите в низходящ ред.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо се налага да редактираме създадената връзка (existing connection)?
Променено е името или местоположението на файла, трябва да се добавят нови данни в data модела
Променено е името на таблицата в data модела
Добавени са изчислени колони (Calculated Columns)
 
С коя команда могат да се филтрират записите и колоните в таблиците, които вече са импортирани в data модела?
Design --> Table Properties
Home --> Existing Connections --> Preview&Filter
Design --> Linked Tables --> Refresh