Шаблони с готови решения за пивот таблицата - команда Recommended Pivot Tables. Видове филтри в пивот таблицата - Top/Bottom, Page Filters

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Всеки елемент на критерия може да се представи в пивот таблица на отделен лист, ако критерият е поставен в областта на:
Филтрите (Filters)
Колоните (Columns)
Редовете (Rows)
Едновременно в колоните и редовете
 
Може да променяме избран шаблон.
Твърдението е вярно
Твърдението не е вярно
 
Може да задаваме филтри:
За всяка област (area)
Само за редовете
Само за колоните

Въпроси и отговори

 • Защо уникалните стойности при филтър Топ 5 са различен брой и как се премахва този вид филтър?

  Инна Петрова:

  Здравейте, Имам два въпроса свързани с видеото. Защо уникалните стойности при филтър топ 5 за Ани са три - 66, 42, 40 (общ брой стойности 5) , а тези за Иван са 5 - 47, 38, 37, 36, 34 (общ брой стойности 7), тези за Мария 4 като повтарящите се стойности (45) са в средата на интервала, т. е. какъв е принципът на определяне на топ 5? Филтрират се първите 5 стойности и само ако граничната стойност е повтаряща се ли се добавя във филтъра? Ако повтарящата се стойност е в средата на интервала се филтрират първите 5 дати, без значение колко уникални стойности включва филтъра? И вторият ми въпрос - как се премахва този тип филтър? Analyse\Clear\Clear Filters единствената възможност ли е? Благодаря!

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, филтър топ 5 се определя от критериите (полетата) поставени в областта на редовете (Rows Area) и определя 5 уникални записа с най-големи стойности. Стойностите може да са са едни и същи, но записите са уникални, не се повтарят. Какво означава запис? В примера в областта на редовете (Rows Area) имате 2 критерия (полета) - Оператор и Дата. В областта на изчисленията - Количество. Общо 3 критерия, които образуват уникален запис - Оператор, Дата и Количество. Филтър топ 5 показва 5 уникални записа за Оператор, Дата и Количество. За последните 3 се повтаря Количество. но записите са уникални - имат различни дати. Същата логика е за Иван и Мария. Ще стане по-ясно, ако премахнете Дата от областта на редовете, тогава ще получите 5-те най-големи количества за всеки оператор. На втория въпрос - достатъчно е да изберете критерия с филтъра - с десен бутон контекстното меню и Clear Filter.

 • Защо не ги групира по месец?

  Кирил:

  Здравейте, защо не ги групира по месец?

  Димитринка Вълкова:

  Проверете дали всички стойности в колоната са дати. Друга причина може да бъде в настройките.

  File --> Options --> Advanced --> Data Не трябва да има отметка за Disable Automatic grouping for Date in Pivot table На картинката опцията е показана с 1

 • Как да активирам опцията Show report filter pages", при мен тя не е активна?

  Офелия Георгиева:

  Как да активирам опцията Show report filter pages", при мен тя не е активна?

  Димитринка Вълкова:

  Проверете дали сте избрали критерий в областта Filters, в панела Pivot Table Fields. Опцията "Show report filter pages" не е активна, когато няма критерий в областта Filters.

  Офелия Георгиева:

  Да, благодаря, точно това беше причината.

 • Защо не е активно поле Show report filter pages

  Йордан Иванов:

  Имам пивот, чиято база данни е от външен за файла източник (Cube). Може ли това да е причината да не ми е активна функцията Show report filter pages?

  Kocho:

  По-скоро причината би била, че пивот таблицата няма сложени филтри

  Йордан Иванов:

  Има 4-5 филтъра. В началото помислих, че може да не е активна, защото са много, но с обикновен, тестови пивот нямаше пробеми.

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, за съжаление функцията Show report filter pages не е активна за външни източници, за които в Ексел връзката (connection) е чрез Get External Data като OLAP Cube или Power Pivot. За да е активна тази функционалност на пивот таблицата, използвайте Power Query.