DAX формули в Power Pivot - измерители (Measures)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
С какво завършва името на измерителя (measure) ?
двуеточие (:)
точка и запетая (;)
въпросителна (?)
 
Къде се дефинира измерителят (measure)?
в data модела или пивот таблицата
само в data модела
само в пивот таблицата
 
Измерителят (measure) в пивот таблицата се поставя единствено:
в изчисленията (Values)
във филтъра (Filters)
в колоните (Columns) или редовете (Rows)