Свързани таблици (Linked tables)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. Във файла m4v05.xlsx, на лист Отстъпки има дефинирана екселска таблица Discount_Linked. Таблицата съдържа единична цена и отстъпката за нея (в % и стойност) за някои продукти.

2. Добавете в data модела таблицата Discount_Linked като свързана таблица (Linked table). Обърнете внимание свързаните таблици в data модела не съдържат формули!

3. Определете подходяща релация със съответната таблица.

4. В таблица SalesYear2015 добавете изчислена колона (calculated column) - Discount2015 за стойността с отстъпка за всеки продукт с формат: десетично число (decimal number) с 2 знака след десетичния.

5. На лист Отстъпки направете пивот таблица, която показва за всеки продукт:

     5.1. Годишната сума на отстъпката

     5.2. Общото количество

     5.3. Брой уникални клиенти за всеки продукт

6. Покажете в пивот таблицата, продуктите, които имат отстъпка като използвате подходящ филтър.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
В data модела имаме свързана таблица. Променяме формата на данните в екселската таблица. Как се отразява тази промяна в свързаната таблица от data модела?
Промяната на формата няма значение за данните в data модела
Ръчно - с команда Refresh
Излиза съобщение за грешка
 
В data модела имаме свързана таблица. Променяме данни в екселската таблица. Как се отразява тази промяна в свързаната таблица от data модела?
Автоматично
Ръчно - с команда Refresh
Излиза съобщение за грешка

Въпроси и отговори