Свързани таблици (Linked tables)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. Във файла m4v05.xlsx, на лист Отстъпки има дефинирана екселска таблица Discount_Linked. Таблицата съдържа единична цена и отстъпката за нея (в % и стойност) за някои продукти.

2. Добавете в data модела таблицата Discount_Linked като свързана таблица (Linked table). Обърнете внимание свързаните таблици в data модела не съдържат формули!

3. Определете подходяща релация със съответната таблица.

4. В таблица SalesYear2015 добавете изчислена колона (calculated column) - Discount2015 за стойността с отстъпка за всеки продукт с формат: десетично число (decimal number) с 2 знака след десетичния.

5. На лист Отстъпки направете пивот таблица, която показва за всеки продукт:

     5.1. Годишната сума на отстъпката

     5.2. Общото количество

     5.3. Брой уникални клиенти за всеки продукт

6. Покажете в пивот таблицата, продуктите, които имат отстъпка като използвате подходящ филтър.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
В data модела имаме свързана таблица. Променяме формата на данните в екселската таблица. Как се отразява тази промяна в свързаната таблица от data модела?
Промяната на формата няма значение за данните в data модела
Ръчно - с команда Refresh
Излиза съобщение за грешка
 
В data модела имаме свързана таблица. Променяме данни в екселската таблица. Как се отразява тази промяна в свързаната таблица от data модела?
Автоматично
Ръчно - с команда Refresh
Излиза съобщение за грешка

Въпроси и отговори

 • Какъв може да е проблемът с Linked tables?

  инж.КРАСИМИРА КОСТОВА:

  Не успявам да вмъкна таблицата като linked table, дори бутонът Add to Data Model е по-различен от този във видеото. Как може да се оправи проблемът? Версията е Microsoft Office 365.

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, за съжаление нямам "под ръка" Office 365. Този [линк] (https://support.office.com/en-us/article/Where-are-my-linked-tables-in-Power-Pivot-7356CF3C-1423-49FF-877E-6ABC6824D182) може би ще Ви помогне

  Димитринка Вълкова:

  Майкрософт са направили промени: Linked tables вече се наричат "refreshable tables". За мен също е новост.

 • Защо в таблицата за Отстъпки има колона, която определя стойността на отстъпката?

  Tatiana Petkova:

  В таблицата за Отстъпки има колона, която определя стойността на отстъпката. В действителност, формулата определя цената на продукта с отстъпка, защото няма как при отстъпка от 25% и цената на продукта 7 лв. отстъпката да е 5 лв. (грубо). Тоест, ако искаме да определим отстъпката, няма нужда от (1-С2) във формулата. При отстъпка от 0% стойността автоматично ще е нула. А така се получава, че продукти с реална отстъпка струват еди-колко си, а тези, които нямат отстъпка - имат цена от 0 лв. Не че това има отношение към Power Pivot, но има някаква непоследователност в изчисленията.о

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, точно така, в колона Отстъпка (изчислената сума) няма значение, не се използва в data модела. Колоната е добавена за проверка на получените стойности.