Power Pivot - импорт от текстови файлове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
С бутон Browse избираме:
Местоположението, името на файла и типа на текстовия файл
Местоположението, името и размера на файла
Местоположението, типа и датата на създаване на текстовия файл
 
Power Pivot импортира данните,
като таблица в data модела.
като таблица в Excel.
като таблица в data модела и в Excel.
 
Приятелското име (Friendly name) може да включва:
букви на кирилица, на латиница, интервал или цифри
букви само на кирилица
букви само на латиница

Въпроси и отговори

 • Каква е разликата при добавяне на данни от текстови файл в data модела между 1. От Excel -> Data/New Query/From File и 2. Директно от data модела -> From Other Sources/Text Files?

  Инна Петрова:

  Здравейте! В предишния модул, в урок "Импорт на текстови файл (*.csv) в data модела - New Query" ни представихте импортиране на текстови файл в data модела на екселския файл чрез Data/New Query/From File - доколкото разбирам при този начин имаме възможността импортираните данни да бъдат добавени директно в таблица в екселския лист или само като кънекция като и в двата случая можем да ги добавяме в data модела на файла. Само това ли е разликата между двата начина за добавяне на данни от текстови файл в data модела - между 1. От Excel -> Data/New Query/From File и 2. Директно от data модела -> From Other Sources/Text Files? Това означава ли, че като използваме New query имаме малко повече възможности при работа със сравнително малки таблици, за които ограниченията в редовете и колоните в Excel не са от значение (като например да добавим директно таблицата в екселския лист)?

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, Инна. Данни от външни източници, включително и от текстови файлове могат да се импортират директно в data модела или да се създаде само връзка (connection), както с Power Pivot (oт data модела --> From Other Sources), така също и с New Query, без значение обема на данните. Разликата между Power Pivot и New Query (в Excel 2013 - Power Query) e съществена и се определя от предназначението на двата инструмента. Power Pivot работи с таблиците в data модела, където се правят изчисления със специфичен език DAX. Предназначението на Power Query е да се "изчистят" излишните данни, които се подготвят за data модела. Това е най-общо разликата между двата инструмента, която ще стане още по-ясна в следващите модули и уроци. Примерите, които използвам имат малко записи (малки по размер таблици), за да може лесно да се проверяват данните, които се обработват и не е задължително да са таблици в Excel. В практиката, обаче се използват големи по обем файлове (данни), които често надхвърлят редовете в Excel. За да се избегне ограничението на Excel, обикновено се добавят в data модела или се задава само свързването (connection). Надявам се, че успях да "открехна завесата". И разбира се, пишете, ако имате още въпроси.

  Kocho:

  По принцип по-добре е в Power Pivot данните да се импортират чрез Power Query. По-лесно се рефрешват данните.

  Инна Петрова:

  В тази връзка искам да добавя, че refresh-ът на данни от sql сървър е значително по-бавен когато данните са импортирани с power query...поне от моя опит...