Моделът с данни (Data model) на Power Pivot

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се прехвърлят формулите от екселската таблица в Data model?
Като стойности - текст или числа
Като нови формули
Колоните с формули остават празни
 
Колко модела с данни (Data models) може да има един екселски файл?
Един
Зависи от релациите
Зависи от броя на таблиците