Обединяване, изваждане и пресичане на солиди

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Задача


Свалете файла с упражнението и повторете показаното на екрана. Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


INTERSECT - Създава нов обект на базата припокриващата се част между солиди. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)

[SU] SUBTRACT-Създава нов обект на базата на припокриващи се солиди, като изважда един или няколко солида от друг избран солид. Важно е да се избере първо обекта, който “остава”, а след това обектът(обектите), които се вадят. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)

[UNI] UNION -Обединява два или повече 3D солида, повърхности или 2D региони в единна фигура от същия тип. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя команда изважда обема на една 3D фигура от друга?
Subtract
Union
Intersect
 
С коя команда може да се създаде една 3D фигура, образувана от припокриващия се обем на две фигури?
Intersect
Union
Subtract

Въпроси и отговори

 • Мария:

  Здравейте,искам да попитам има ли команда, работеща обратно на Intersect /оставя и двете фигури но премахва общото/?

  Цанко Дилов:

  Обратна команда на Intersect щеше да бъде показана като иконка, ако я имаше. Да се оставят двете фигури и се премахне общото може да се постигне с тези, които имаме на разположение. 1. Копираме двете фигури и ги поставяме на някакво разстояние /за предпочитане ортогонално от базовите/. 2. С командата Intersect получаваме фигура или солид на общото между базовите солиди. 3. Връщаме копираните солиди на изходната им позиция преди копирането. 4. С командата Subtract изваждаме от двата солида онова което е общото между базовите и получаваме една "дупка". Т. е. премахнато е общото.

  Dory Dimitrova:

  Аз нещо пропускам тук .Направих го 2 пъти ,но не знам как стана.Когато връщаме фигурите обратно на изходната им позиция ,значи общата част ,която остана от предната команда трябва да съвпадне ,така ли е? Има ли значение дали ще преместя  копираните фигури върху базовите или  базовите върху копираните? И от там нататък след Субстракт ? Ако е възможно по-детайлно ще бъда много благодарна .

  Светлозар Димов:

  Да, общата част трябва да съвпадне. Няма значение кои фигури ще бъдат преместени. 

  Аз предлагам подобен на колегата начин за получаване на търсения резултат, 
  чрез двукратно приложение на комндата subtract и след това командата move:

  Dory Dimitrova:

  Благодаря много ! Това работи по-добре за мен. Разбрах го и го направих много лесно . Благодаря много ! 

 • Защо INTERSECT не работи за всички фигури? 

  Антоанета Ангелова:

  INTERSECT ми изтрива изцяло паралепипедите и цилиндрите. Включително и припокриващите се площи, които би трябвало да останат. При останалите фигури работи – оставя припокриващите се площи.

  Бранимир:

  Ако двата солида не са влезли един в друг, няма общ обем а само обща площ, няма какво да отане.