Ранг 3
FREE

Надежда Пенева Въреди LinkedIn адрес

Присъединил се: май 2020
					
Постоянство
бета

0

най-дълъг период: 4 дни
Аула точки

5645

 
Постижения

43

за седмица 0
Изгледани уроци

93

за седмица 1
Харесани отговора

0

за седмица 0
Общо отговора

2

за седмица 0
Въпроса

0

за седмица 0
Последвани

0

 

Интереси

Microsoft Excel Тайните на Excel

Потвърдени умения

от харесани отговори разделени по софтуер

Записани курсове


Постижения

В АУЛА винаги се стремим да подобрим начина на обучение и поради това въведохме точкова система с постижения.
Принципът на работа е съвсем прост - за определено действие в АУЛА (като преминати уроци, преминат тест, отговор на въпрос от друг колега) се получават точки и постижения. Така ще възнаграждаваме хората, които регулярно гледат уроците и помагат на другите в сайта.
Научихте 80 урока!
Най-мощното оръжие
Майстор на файловете [Време за всичко]
Майстор на задачите [Време за всичко]
Добра екипна работа
Благодарност
Майстор на постоянството [Време за развитие]
Успешен старт [Време за развитие]
Първи крачки [Време за развитие]
Как продължаваш? (Ден 20)
Действие (Ден 19)
Мотивиращи книги (Ден 18)
Ключов навик(Ден 17)
Здрав напредък
Награди (Ден 16)
Дупката (Ден 15)
Напомняне (Ден 14)
Време за навик(Ден 10)
Идентичност(Ден 12)
Изключения (Ден 8)
Непрекъсвай веригата :) (Ден 6)
Научихте 40 урока!
Залепване към навик :) (Ден 5)
Залепване към навик :) (Ден 4)
Пет влизания за една седмица!
Три влизания за една седмица
Имейл новини. Ниво 3
Който дава живот на ума и знанието, той не умира
Научихте 20 урока!
Имейл новини. Ниво 2
Доказани знания
Стабилен напредък
Напредък
Имейл новини. Ниво 1
Научихте десет урока!
Който се учи, той ще сполучи
Научихте пет урока!
Напред, напред, напред
Първи стъпки
Добро начало

Последни форум дискусии

Ангажирам се! Благодаря за предоставената възможност да се включа в това предизвикателството! Надявам се да се науча да намирам време за всичко, като организирам по-добре деня си и приоритизирам задачите си.