Капацитивно оразмеряване на шайби по Еврокод

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Капацитивната диаграма на огъващите моменти в шайба се получава като:
Приемем линейно разпределение на моментите по височина и приложим опънно отместване (повдигане).
Умножим моментите, получени от анализа с коефициент за капацитивна корекция.
Намерим носимоспособността на сечението в основата MRd и я умножим с коефициент за корекция.
 
Имаме ли право да отчитаме вертикалните пръти от мрежата при оразмеряване на шайбата по нормални сечения?
Да.
Не.

Въпроси и отговори