Защо се закръглява така?

MS Excel
Тайните на Excel

В Help центъра на Excel намерих повече информация за функцията CEILING и не ми е ясно защо се получава това закръгляване, когато е зададено: =CEILING(0.234, 0.01)

Rounds 0.234 up to the nearest multiple of 0.01 Result: 0.24 Доколкото разбирам закръглява нагоре до най-близкото кратно число, не би ли трябвало да го закръгли на 0.23 в случая?

CEILING връща число, закръглено нагоре в посока обратна на нулата, до най-близкото кратно на стъпката.

=CEILING(0.234;0.01), представена с ROUNDUP, представлява това:

=ROUNDUP(0,234/0,01;0)*0,01

В този случай ROUNDUP, със закръгляне до втория знак след десетичната запетая ще даде същия резултат:

=ROUNDUP(0,234;2) - 0,24

CEILING е удобна за използване, когато например искаме да избегнем използването на 1 и 2 стотинки в цените на вече остойностени продукти. Например една от цените е 5,82 лв. За да изчислим цената нагоре без да се "забъркваме" с 1 или 2 стотинки, ще използваме CEILING със закръгляне до най-близкото кратно на 5 стотинки. Резултат от 5,85 ще се получи по един от следните 2 начина:

=CEILING(5,82;0,05)

=ROUNDUP(5,82/0,05;0)*0,05

Надявам се, че с примерите съм успяла да отговоря на въпроса.

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   
  love


  © 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.