Трябва ли да се настройват касите на всички врати по дебелината на стените?

ArchiCAD Архитектура с ArchiCAD Проектиране с ArchiCAD

Здравейте, касите на последните две врати така ли остават или трябва да се направи настройка по дебелината на стените, както на предишните врати?

Здравейте, Вяра, да, за оптимални резултати и точност, касите на вратите трябва да съответстват на дебелината на стените.

Архитектурното проектиране често изисква подробна точност и това включва адаптиране на касите на вратите към дебелината на съответните стени. В ArchiCAD, можете да направите това с помощта на няколко стъпки:

  1. Изберете вратата, която желаете да промените, кликвайки върху нея във визуализацията на проекта.
  2. След като сте я избрали, ще видите менюто за настройки на вратата („Door Settings”) на десния край на екрана.
  3. В този диалогов прозорец ще видите опцията за "Wall Thickness" (дебелина на стената). Можете да промените стойността на тази опция, за да подгоните дебелината на касата на вратата до дебелината на стената.
  4. Въведете нужната стойност за дебелината на стената в полето за "Wall Thickness" и кликнете на "OK" за да приложите промените.
  5. Повторете процедурата за всяка врата, която се нуждае от корекция на дебелината на касата.

Този процес ще гарантира, че вратите ви съответстват точно на дебелината на стените, което е важно за прецизността и реалистичността на вашите архитектурни планове и модели.


Вашият отговор

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
  • 20 безплатни урока
  • Трикове и тънкости за софтуера
  • Отговори на вашите въпроси
  • Регистрация