Създаване на нов документ за print и web

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Използваме раздувките или т.нар bleed ...
за да очертаем къде се намира листа на "paste" борда т.е. на сивото поле 
за визуално разделение на листите
когато документа, който създаваме ще бъде принтиран
използваме го само при web