Ранг 4
PRO

Госпожа Теодора Стоянова Стоянова

Присъединил се: януари 2024
					
Телеагент Социални мрежи
Постоянство
бета

0

най-дълъг период: 9 дни
Аула точки

8965

 
Постижения

64

за седмица 0
Изгледани уроци

264

за седмица 13
Харесани отговора

0

за седмица 0
Общо отговора

2

за седмица 0
Въпроса

0

за седмица 0
Последвани

0

 

Интереси

Microsoft Excel Тайните на Excel VBA за Excel Анализи с Excel

Потвърдени умения

от харесани отговори разделени по софтуер

Записани курсове

Взех го за да си припомня, надградя и актуализирам предходни знания за Eксел. Надмина очакванията ми. Подробен, изчерпателен, чудесно структуриран, подходящо онагледен, адаптиран както за напълно начинаещи, така и за хора с опит. Гъвкав по отношение на скорост на учене. Харесвам това, че се разглеждат всички възможности за извършване на дадено действие нагледно, като така изучаващият има възможност да прецени сам коя е най-практичната. 

Постижения

В АУЛА винаги се стремим да подобрим начина на обучение и поради това въведохме точкова система с постижения.
Принципът на работа е съвсем прост - за определено действие в АУЛА (като преминати уроци, преминат тест, отговор на въпрос от друг колега) се получават точки и постижения. Така ще възнаграждаваме хората, които регулярно гледат уроците и помагат на другите в сайта.
Нощна птица!
Научихте 200 урока!
Богатството на образованието
Попълнено мнение за два курса
Финал (Ден 21)
Как продължаваш? (Ден 20)
Действие (Ден 19)
Ключов навик(Ден 17)
Награди (Ден 16)
Дупката (Ден 15)
Непрекъснато израстване
Напомняне (Ден 14)
Добра екипна работа
Благодарност
Научихте 150 урока!
Образованието е ключът
Инвестиция в знания
Научихте 120 урока!
Обучение под пара :)
Измерване (Ден 13)
Научихте 100 урока!
Идентичност(Ден 12)
Продължаваме напред
Не пропускай 2 пъти (Ден 11)
Научихте 80 урока!
Време за навик(Ден 10)
Учи от другите(Ден 9)
Най-мощното оръжие
Здрав напредък
Добро утро!
Изключения (Ден 8)
Научихте 40 урока!
Не пропускай днес (Ден 7)
Записани осем курса!
Записани три курса!
Записани седем курса!
Имейл новини. Ниво 3
Който дава живот на ума и знанието, той не умира
Непрекъсвай веригата :) (Ден 6)
Научихте 20 урока!
Доказани знания
Стабилен напредък
Записан втори курс!
Попълнено мнение за един курс
Напредък
Залепване към навик :) (Ден 5)
Научихте десет урока!
Имейл новини. Ниво 2
Който се учи, той ще сполучи
Залепване към навик :) (Ден 4)
Профил със снимка
Имейл новини. Ниво 1
Пет влизания за една седмица!
Научихте пет урока!
Напред, напред, напред
Добро начало
Първи стъпки
Приятел за учене :) (Ден 3)
Три влизания за една седмица

Последни форум дискусии

А защо тези артисти използват Drowing именно на Excel? Само защото позволява принтиране на големи и къстъмизирани формати ли или има и други причини?