895
aula.bg точки
27
постижения
13
харесани отговора

Чавдар

Интереси:
Microsoft Excel
Тайните на Excel

Контакти

Мрежи

Активност

 • Въпроси
  0
 • Отговори
  1
 • Последвани
  0

Потвърдени умения от харесани отговори разделени по софтуер

13
Microsoft Excel

Записани курсовеПостижения

 • Добро начало

 • Напред, напред, напред

 • Научихте пет урока!

 • Първи стъпки

 • Който се учи, той ще сполучи

 • Научихте десет урока!

 • Три влизания за една седмица

 • Имейл новини. Ниво 1

 • Напредък

 • Имейл новини. Ниво 2

 • Стабилен напредък

 • Научихте 20 урока!

 • Доказани знания

 • Имейл новини. Ниво 3

 • Който дава живот на ума и знанието, той не умира

 • Научихте 40 урока!

 • Здрав напредък

 • Благодарност

 • Най-мощното оръжие

 • Научихте 80 урока!

 • Продължаваме напред

 • Добро утро!

 • Научихте 100 урока!

Последни отговори

 • Интересува ме по-конкретно дали мога да ги използвам за обработка на резултати от тестове, като например имам 60 участника, отговорили на 20 въпроса с А, Б или В? За подобни данни кръговите, колонните и линейните диаграми не ми изглеждат добре. Благодаря предварително!

  Здравейте. 
  Ще се опитам да покажа как бих обработил резултатите от тест с 20 въпроса и три възможни отговора за 60 участника.
  Бих създал таблица1 (данни за участници и отговори) със следното съдържание:

  1. ред 1 номер на въпроса
  2. ред 2 верен отговор
  3. колона А -списък на участниците
  4. срещу името на всеки участник се нанасят отговорите му.

  Втора таблица2 (при точки за всеки въпрос)

  1. ред 1 номер на въпроса
  2. ред 2 точки съответстващи на верен отговор
  3. в редовете срещу имената от колона B до U - формулата за клетка B3
  =IF('данни за участници и отговори'!B3='данни за участници и отговори'!B$2;B$2;0)
  за останалите формулата се "влачи" до U62
     Така получаваме клетки със стойност теглото при верен отговор и 0 - при грешен
  4.В колона V получавам сумата от точките набрани от съответния участник и с тези данни построявам 
  графика на точкиоте набрани от всеки участник.

  Таблица3 (при равна тежест ) за всеки въпрос.

  1. ред 1 проценти, съответстващи на верен отговор
  2. ред 2 номер на въпроса

  3. в редовете срещу имената от колона B до U - формулата за клетка B3
  =IF('данни за участници и отговори'!B3='данни за участници и отговори'!B$2;B$2;0)
  за останалите формулата се "влачи" до U62
   Така получаваме клетки със стойност процента при верен отговор и 0 - при грешен
  7. В колона V получавам сумата от процентите набрани от съответния участник и с тези данни построявам 

  8. графика "Процент верни отговори" за всеки участник

  В края на същата таблица:

  1. В ред 63 получавам броя на грешните отговори за всеки въпрос за клетка B63 формула:
   =COUNTIF(B3:B62;0)
  за останалите формулата се "влачи" до U63
   
  2. Построявам "Графика на броя грешни отговори в зависимост от въпроса"
  По нея може да се съди за степента на усвояване, респективно сложност на съответния въпрос. 

  Последната графика може да илюстрира използуването на ХУ графика макар, че в случая съм използувал друга.

  Така подредени данните дават възможност за анализи чрез използуване на сортировки, филтри и всичко, което минахме дотук

  Моля за снизхождение по отношение на оформянето и изложението, но това е първия ми опит да участвам с отговор
  Бъдете здрави

  Урок: Основни принципи при работа с диаграми. Разлики между типовете диаграми© 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.