Къде е обяснено как се създава антетка и как се използва (импортира) ако вече има създадена такава в друг формат (с друга програма)?

Тайните на Revit Architecture
Revit Architecture
Основи на BIM и Revit

В никой урок не намерих това?!?

Здравейте. Няма отделен урок посветен изцяло на създаването на т.нар. антетка. Всъщнсот в урок 1 от Модул 8 - в който се поакзва как се създават чертожни листове е обяснено малко повече за тази тема. В Ревит антетката е част от фамилията за чертожен лист. В този ред на мисли, ако искате да импортирате вече готова трябва да го направите в самата фамилия за чертожен лист. Препоръчвам обаче, ако изпозлвате вече готова антетка от DWG файл например, да я импортирате и след това да я позлвате като подложка върху която да изчертаете всичко в Ревит и накрая да изтриете DWG файла.

Благодаря! Така и правя. Не зная защо трябва да изтривам DWG файла, освен че намалявам обема на работния ми файл.

Пиша следните редове, като се надявам да бъда полезен при окончателното оформяне на проекта преди разпечатването му. Създаване на нов Заглавен блок (TitleBlock) 1. От Файловото Меню R 2. File-> New -> Title Block (Opens a template for creating a Title Block Family) 3. Отиваме в генерираната от REVIT папка Titleblocks. Избира се New Size metric или друг (по наш избор) файл с разширение *.RFT (Family Template Files *.rft) 4. Open 5. Зарежда се рамка във формат А4 (297х210) mm 6. Добавят се линии, текст, етикети за Заглавния блок 7. При желание се добавя Логото на фирмата (организацията) 8. Записва се Заглавния блок File-> Save as (като Family) 9. Зарежда се Заглавния блок във проекта Load into Project (от Family Editor) (задължително трябва да има отворен проект иначе се получава съобщениетоq че не е зареден проект)

Може да се създаде и нов Заглавен блок – празен. Можем да ползваме създадена Антетка в AutoCAD като подложка • От лентовото меню (рибъните) ->Insert • Import CAD файл • Настройки Color – Black and White • Import units – centimeter • Zoom/All (Z+A) • Save as

Ако сме в Revit Project File и желаем да заредим Заглавен блок • избираме Sheet (all) • Кликваме върху него с ДБМ (десен бутон на мишката) • New Sheet • Избираме вече зареден Заглавен блок или • Load • A1xx – Unnamed (можем да преименуваме) Останалото е обяснено в курса…

• P.S. Пропуснах да отбележа, че при създаване на Заглавен блок от Import CAD файл в REVIT се импортира първия подред Лейаут (Layout) подредени от ляво надясно даже, ако в модела (Model) вече няма чертеж. Нямам отговор за това. (За справка виж Модул-8, Урок-2 от курса AutCAD Формула.)

Много е несериозно да допуснете, че не съм изгледал посочените от Вас уроци поне няколко пъти преди да пиша тук. Препоръчвам Ви да си ги изгледате и да си отговорите къде е казано това, за което питам.

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   


  © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.