Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)?

Тайните на Revit Architecture
Revit Architecture
Основи на BIM и Revit

Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)? Специфични, защото ги няма в предложения списък. За пример избирам полето от Антетката (Заглавния блок) – Лист от Вс. Листа. За Лист ще създадем етикет с име Sht No,, аз за Вс. листа – етикет Total Sht. Аз използвам долуописаната процедура (това и предишният пост са по-скоро сценарии за допълнителни уроци в МОДУЛ 8 за REVIT): 1. File -> Open -> Family -> папка Titlebloks -> файла със Заглавния блок (рамка на Чертожния лист + Антетката) -> ( .RFA) -> Open 2. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 3. Click в полето на Антетката вдясно от л./вс.л.: 4. Отваря се панел Edit Label 5. Add Parameter (Кликнете върху символа за добавяне на параметри в долния ляв ъгъл). 6. Отваря се панел Parameter Properties (Parameter Type – Shared Parameter) 7. Select -> Shared Parameters -> Edit -> Create -> Sheets.txt 8. Parameter Group: v -> Groups -> New 9. New Parameter Group -> Name -> (Enter new name here) ….. Sheets -> OK 10. Parameters -> New -> Name ….. Sht No. -> OK -> OK -> OK 11. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица). Изберете споделения параметър, който току-що създадохте 12. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 13. Sample Value = 01(заместваме Sht No. с 01) -> OK -> ESC -> ESC 14. В полето на Антетката се появява атрибута Sht No. със стойност 01 15. Drag – за да го поставим на точното му място 16. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 17. Properties ->Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 18. OK Започваме да създаваме втория атрибут вс.л. – Total Sheets 1. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 2. Click в полето на Антетката 3. Add Parameter 4. Select -> Parameter Group (Sheets) -> Edit 5. Parameters -> New -> Name ….. Total Sht -> OK -> OK -> OK 6. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица) 7. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 8. Sample Value = 99 (заместваме Total Sht с 99) -> OK -> ESC -> ESC 9. В полето на Антетката се появява атрибута Total Sht със стойност 99 10. Drag – за да го поставим на точното му място 11. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 12. Properties -> Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 13. OK 14. File -> Save as -> Family -> File Name (в папката, където са файловете за Заглавната страница – Titleblocks) Преди да започнете да използвате този параметър в проекта, трябва да го споделите и с параметрите на проекта. Трябва да имате зареден проект. Заредете в отворения проект току-що записания файл на Заглавния блок. 1. Project Browser -> Sheet (all) -> New Sheet -> Load 2. Кликваме върху Антетката, която заредихме 3. Manage -> Project parameters 4. Click -> Add in the Project parameters dialog box. 5. Parameter Type -> Shared parameter (Избираме Shared parameter от parameter type) 6. Select ->Parameter Group -> Sheets (от categories table избираме Sheets) -> Parameters -> Sht No. ->OK 7. Instance (instance / type parameter) 8. Group Parameter under: (other; number; text; dimensions) 9. Categories -> Filter List -> Architecture v Sheets (слагаме човка) 10. OK. 11. Параметърът е добавен в таблицата 12. Избираме Антетката. В позицията на етикета може да се появи въпросителен знак. Кликваме върху него – отваря се прозорче – вписваме желаната от нас стойност – променяме съществуващата . 13. OK. 14. Параметърът (етикетът) се добавя в листа. По същият начин процедираме с етикета Total Sheets с тази разлика, че сега отметката (човка) поставяме пред Project Information. Стойностите на етикетите можем да променяме от Properties и Project Information. Обикновено Заглавните блокове са персонализирани, като се използва редактора за Family -> Edit Family. Файлът за Заглавния блок (ЗБ) се запазва с разширение (.RFA). Персонализираният ЗБ обикновено се запазва в следната папка: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\English\Titleblocks Тези Заглавни блокове обикновено се добавят към шаблоните за проект по подразбиране, така че да се зареждат автоматично, когато създаваме проект. Ако персонализираните заглавни блокове не са включени в шаблона на проекта, заглавните блокове се зареждат (Load) в проекта.

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   


  © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.