защо не?

MS Excel
Excel формули и функции

В този частен случай можем още да опростим формулата до: =RIGHT(LEFT(A4,LEN(A4)-4),LEN(A4)-8), но в общия случай ще трябв да се ползва FIND. На кратко вълшебни функции с голям потенциал! Благодаря!

Още по-просто в дадения случай ще е да използваме =MID(A4,5,LEN(A4)-4-4). Но заради научаването на повече нови неща сложния начин е по-добър.

Благодаря!

В практиката сложността на формулите зависи от това, колко разнородни са данните върху които се прилагат. Формулата на инж. Борислав Б. Хъшовски е отлична, когато данните имат фиксиран формат от вида на NNN-XXXXX....X-NNN т.е. променлива е дължината само на частта, заключена между двете тирета, а началото и краят винаги съдържат 3 знака /напр. 3 цифри/.

Но ако цифрите в началото и в края са произволен брой, тогава ще ни е необходима по-сложна /по-универсална/ формула с участието на FIND.

Тогава ще трябва да усложним формулата MID(A4,5,LEN(A4)-4-4), като навсякъде в нея, където има фиксирано число го заместим с обръщение към FIND.

Ето една формула, която би свършила работа: MID(A4, FIND("-", A4) +1, FIND("-", A4, FIND("-"; A4)+1) - FIND("-"; A4) - 1 ) т.е. вместо фиксираното начало 5 избираме позицията на първия символ след първото тире с помощта на FIND("-", A4) +1 По-сложно се явява изчисляването на броя на символите мужду двете тирета. Вместо фиксираното LEN(A4)-8 броят може да се получи като от позицията на второто тире изчислена чрез FIND("-", A4, FIND("-"; A4)+1) изваждим позицията на първото тире FIND("-"; A4) и още 1 символ.

Тази формула приложена върху разнородни данни винаги връща частта от текста заключена между двете тирета, както се вижда на картинка:

Решението според мен е просто, с няколко помощни колони: 1. Намираме първи интервал =FIND("-";A4;1) 2. Намираме втори интервал с формулата =FIND("-";A4;F4+1) 3. Намираме разстоянието между тях =+G4-F4 4. Показваме на MID от къде до къде да извлече символи =MID(A4;F4+1;H4-1)

По този начин става лесно с няколко помощни колони. Разбира се, че е по-професионално да е в една колона с вградени няколко функции.

Не обърнах внимание, че е предложила вече такова решение.

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   
  love


  © 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.