Ранг 5
PRO

Marieta Kostova

Присъединил се: февруари 2023
					
Постоянство
бета

10

най-дълъг период: 10 дни
Аула точки

28910

 
Постижения

71

за седмица 0
Изгледани уроци

1366

за седмица 42
Харесани отговора

0

за седмица 0
Общо отговора

0

за седмица 0
Въпроса

0

за седмица 0
Последвани

0

 

Интереси

MS PowerPoint Microsoft 365 Тайните на Word Тайните на Powerpoint

Потвърдени умения

от харесани отговори разделени по софтуер

Записани курсове

Уроците от курса са поднесени много професионално, ясно, разбираемо и онагледени с подходящи примери. Курсът беше много интересен и полезен за мен, разширих познанията си и научих нови неща, които ще улеснят работата ми.
Уроците от курса са поднесени изключително ясно и разбираемо. Дават много полезни практически знания.
Курсът е изключително интересен и полезен, поднесен по достъпен, разбираем и приятен начин.
Курсът Excel формули и функции е интересен и полезен, поднесен професионално и онагледен с много практически примери.

Завършени обучения

PDF удостоверения могат да се се свалят от лични настройки и документи.

Постижения

В АУЛА винаги се стремим да подобрим начина на обучение и поради това въведохме точкова система с постижения.
Принципът на работа е съвсем прост - за определено действие в АУЛА (като преминати уроци, преминат тест, отговор на въпрос от друг колега) се получават точки и постижения. Така ще възнаграждаваме хората, които регулярно гледат уроците и помагат на другите в сайта.
Учител!
Гуру!
Научихте 200 урока!
Експерт!
Попълнено мнение за един курс
Попълнено мнение за два курса
Професионалист!
Научихте 150 урока!
Научихте 120 урока!
Научихте 100 урока!
Научихте 80 урока!
Научихте 40 урока!
Научихте 20 урока!
Научихте десет урока!
Научихте пет урока!
Потенциал!
Финал (Ден 21)
Как продължаваш? (Ден 20)
Действие (Ден 19)
Мотивиращи книги (Ден 18)
Ключов навик(Ден 17)
Награди (Ден 16)
Дупката (Ден 15)
Напомняне (Ден 14)
Измерване (Ден 13)
Идентичност(Ден 12)
Не пропускай 2 пъти (Ден 11)
Време за навик(Ден 10)
Учи от другите(Ден 9)
Изключения (Ден 8)
Не пропускай днес (Ден 7)
Непрекъсвай веригата :) (Ден 6)
Залепване към навик :) (Ден 5)
Залепване към навик :) (Ден 4)
Приятел за учене :) (Ден 3)
Една лицева опора :) (Ден 2)
Участие в предизвикателство! (Ден 1)
Добро начало
Имейл новини. Ниво 3
Записани осем курса!
Записани шест курса!
Имейл новини. Ниво 2
Богатството на образованието
Непрекъснато израстване
Имейл новини. Ниво 1
Образованието е ключът
Инвестиция в знания
Обучение под пара :)
Пет влизания за една седмица!
Записан втори курс!
Записани три курса!
Записани четири курса!
Продължаваме напред
Три влизания за една седмица
Профил със снимка
Нощна птица!
Най-мощното оръжие
Здрав напредък
Който дава живот на ума и знанието, той не умира
Доказани знания
Стабилен напредък
Напредък
Който се учи, той ще сполучи
Първи стъпки
Напред, напред, напред