Ранг 4
FREE

Мадлен Мечкова Въреди LinkedIn адрес

Присъединил се: август 2015
					
Постоянство
бета

0

най-дълъг период: 20 дни
Аула точки

13330

 
Постижения

72

за седмица 0
Изгледани уроци

309

за седмица 0
Харесани отговора

0

за седмица 0
Общо отговора

0

за седмица 0
Въпроса

0

за седмица 0
Последвани

2

 

Интереси

Photoshop Microsoft Excel MS Word MS PowerPoint Microsoft 365 Тайните на Word MS Project

Потвърдени умения

от харесани отговори разделени по софтуер

Записани курсове

Курсът е практически насочен с много упраженения, касаещи разлни функциналност на Excel. И въпреки че съдържа много информация, тя е структурирана толкова добре, че на мен лично ми е приятно да гледам уроците.
Изключително полезен курс. Информацията в него е систематизирана и много добре обяснена. Съветите и техниките за организиране ми помогнаха да водя бележките и календара си в добър ред и само с един поглед да знам какво ми предстои.

Завършени обучения

PDF удостоверения могат да се се свалят от лични настройки и документи.

Постижения

В АУЛА винаги се стремим да подобрим начина на обучение и поради това въведохме точкова система с постижения.
Принципът на работа е съвсем прост - за определено действие в АУЛА (като преминати уроци, преминат тест, отговор на въпрос от друг колега) се получават точки и постижения. Така ще възнаграждаваме хората, които регулярно гледат уроците и помагат на другите в сайта.
Научихте 150 урока!
Попълнено мнение за два курса
Майстор на файловете [Време за всичко]
Майстор на задачите [Време за всичко]
Записани три курса!
Научихте 120 урока!
Триседмичен маратонец [Време за развитие]
Десет дена учене [Време за развитие]
Научихте 100 урока!
Майстор на постоянството [Време за развитие]
Успешен старт [Време за развитие]
Богатството на образованието
Първи крачки [Време за развитие]
Финал (Ден 21)
Как продължаваш? (Ден 20)
Действие (Ден 19)
Мотивиращи книги (Ден 18)
Награди (Ден 16)
Ключов навик(Ден 17)
Дупката (Ден 15)
Напомняне (Ден 14)
Измерване (Ден 13)
Идентичност(Ден 12)
Не пропускай 2 пъти (Ден 11)
Научихте 80 урока!
Време за навик(Ден 10)
Учи от другите(Ден 9)
Изключения (Ден 8)
Не пропускай днес (Ден 7)
Непрекъсвай веригата :) (Ден 6)
Залепване към навик :) (Ден 5)
Залепване към навик :) (Ден 4)
Приятел за учене :) (Ден 3)
Една лицева опора :) (Ден 2)
Записан втори курс!
Непрекъснато израстване
Образованието е ключът
Научихте 40 урока!
Инвестиция в знания
Имейл новини. Ниво 3
Потенциал!
Обучение под пара :)
Продължаваме напред
Най-мощното оръжие
Попълнено мнение за един курс
Нощна птица!
Много добър приятел
Пет влизания за една седмица!
Здрав напредък
Добро утро!
Който дава живот на ума и знанието, той не умира
Профил със снимка
Добър приятел
Имейл новини. Ниво 2
Доказани знания
Имейл новини. Ниво 1
Научихте 20 урока!
Напредък
Стабилен напредък
Научихте десет урока!
Три влизания за една седмица
Който се учи, той ще сполучи
Първи стъпки
Научихте пет урока!
Напред, напред, напред
Добро начало