Файлов мениджър. Home, Share, View Tab.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде мога да променя изгледа на иконите в отворения от мен прозорец?
от менюто Home
от менюто View
от менюто Share
от менюто File
 
Мога ли да копирам файл чрез файловия мениджър?
Да, има команда Copy в меню Home
Да, има команда Copy в меню Share
Не, файлове могат да се копират единствено с клавиатурна команда
Не, файловете трябва да са извън файловия мениджър