Архиви. Създаване на архиви

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Архивът е:
Файл с компресиран размер, използван основно за съхранение и обмен на информация
Колекция от файловете Ви
Каталог на имената на файловете Ви
Начин за подредба
 
Когато файловете ни са в архив:
Се достъпват по-бавно от операционната система, но заемат по-малко място
Се достъпват по-бързо от операционната система, но заемат повече място
Не могат да се достъпят от операционната система
Внасянето на данни в архив не влияе върху скоростта на достъп и размера им