Решение: Header на профилната страница

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Въпроси и отговори

 • Каква е ролята на този код?

  Даниела Найденова:

  Каква е ролята на този код, който е в началото на .css файла? * { padding: 0; margin: 0; outline: 0; }

  Борис Митев:

  По подразбиране голяма част от елементите в HTML имат предварително зададен padding, margin или outline. Селекторът * избира всички елементи, а стиловете в къдравите скоби променят стойностите по подразбиране на съответните пропъртите на 0. Така, когато подреждате елементи, се подсигурявате, че няма да се чудите, защо даден елемент е с 5px отстояние, а вие никъде не сте задали такова във вашия CSS.

  Пример за такова отстояние е p-тагът, който има margin-bottom зададен по подразбиране.

  Това, разбира се, не е задължително, но е една добра практика вашият CSS да започва с този глобален селектор.

 • Грациела Георгиева:

  Здравей, Изображението ти не става кръгло, защото пропорциите му са по-различни. Преди да му сложиш border-radius, то е било правоъгълно и вертикално. Ако беше квадратно преди това, то с border-radius щеше да придобие кръгла форма. Вариантът е да го направиш с квадратна форма, като го изрежеш.

  Злат Попзлатев:

  Добре, благодаря.

  Jullian Angelov:

  Мисля си - какво би станало, ако наместо да изрязваме и обработваме всяко изображение (в случая до квадрат), дефинираме квадратен блок, радиуси и в него да дефинираме изображението като елемент, но така, че с отмествания да може да го позиционираме за да се вижда желаната част от него? (Обаче остатъка от изображението трябва да не се вижда извън рамката.)

  Предимствата биха били, че сменяйки стила (дебелина, цвят) на кръглата рамка и мащаба през ширината да можем с лекота да поместваме изображения в рамка ( примерно елипса като на възрожденските портрети) и така правейки страница с множество повторяеми закръглени елементи да зададем рамката в стила, а на всеки портрет на място да задаваме само мащаба и отместването в един ред, така, че да се вижда само желаната част от изображението.