Дали термините "автоматично номериране" и "създаване на списък" са идентични?

MS Word
MS Office
Тайните на Word
Текстови документи

Задавам този въпрос отново като самостоятелен. По-рано бях го задавала в рамките на мой отговор. Моля, отговорете...

Автоматичното номериране се получава чрез Numbering или Bullets - бутони в частта Paragraph на лента Home. В превода и на двете команди се вижда, че се създават списъци. Когато говорим за списък, се има предвид последователност от записи, до които имаме достъп по определени правила. Тоест двете понятия са еднакви.

Ако имаме последователни редове с еднотипна информация, след маркиране можем автоматично да ги номерираме с един клик на бутона Numbering.

Ако започваме да създаваме списък и номерираме "правилно" първият елемент в списъка, следващите се номерират автоматично сами - тоест ако на първият елемент дадем номер 1. след това оставим интервал и след това напишем първия текст от списъка, автоматично се включва номерирането и след натискане на ЕНТЕР (нов параграф), на следващия ред се изписва по същото правило число 2. и т.н. В този списък можем да постигнем подчиненост на следващ ред от вида 1.1. (1.а.) като използваме клавиш Tab. За да се върнем към по-високото ниво използваме Shift+Tab и можем да продължим предишната номерация.

Малко по - различно номериране и подреждане Лек ден и успехи!

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   


  © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.