Scope

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв е scope на обектите в JavaScript?
Function scope
Global scope
Local scope  
Всичко изброено  
 
Какво представлява reference counting?  
Функционалност за освобождаване на памет от обекти, които вече не се използват 
Система за следене броя на активните връзки към създадени променливи и обекти
Всичко изброено