Създаване на специфична окачена фасада

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Въпроси и отговори

 • Как да направя детайлни количествени сметки за всеки един елемент от окачена фасада?

  Tyrnokop:

  Какво имам предвид: Окачената фасада в общия случай се състои от вертикални профили, наречени колони и от хоризонтални, наречени ригели. Следва превръщането на тези профили в 3D елементи, всеки от които има специфични обработки в двата си края, така че да може да се "закачи" към съседните си ригели и колони. В Revit в модела, когато се вкарва елемент Curtain wall колоните и ригелите са схематично показани четириъгълни прави призми. В реалността колоните и ригелите са с доста специфично сечение. Искам да вкарам реалния тип елементи, така че да изготвя РАБОТЕН чертеж, с бройки, технологични отвори, допълнителни обработки в двата края на елемента, място на монтаж, забележки.

  арх. Петър Пенчев:

  Здравейте. Въпроса е интересен и не бих казал, че има еднозначен отговор. Ще се опитам да дам базови насоки. Като начало в Revit всички хоризонтални и вертикални профили са Curtain Wall Mullions. За това, трябва да си създадете отделни типове за вертикалните и хоризонталните и да се уверите, че ги прилагате правилно. така ще можете да си направите разделението и при количествената сметка чрез настройките на самата нея. (Schedule) Това което мога да кажа за детайлността на такива профили в Revit е, че в общия случай би граничило с невъзможното да моделирате в триметното пространство профила по начина по който е той в действителност. Това е така, защото има много малки радиуси и линии с много малка дължина, които Revit няма да възприеме и няма да може да създадете в 3D такъв профил. За това пракитката е да имаме опростена геометрия в 3D и вече в 2D да има пълна детайлност. Друг аспект на въпроса е, че при Revit начина по който се създава Curtain Wall Profile е чрез задаване на Detail Item Profile, който се екструдира. За това трябва предварително да се подготви Detail Item Profile фамилията да се зареди в проекта и после да се създаде нов системен тип Curtain Wall Profile. Като обобщение ще кажа, че Revit може да даде базата, н оза производствени чертежи не би следвало да се разчита на Revit. Продукта е по-скоро насочен към архитекти. Също така съществуват известни ограничения, които при по-задълбочена работа може да бъдат прескочени ид а се достигне до задоволителен резултат. Ако проявявате сериозен интерес по въпроса и желаете да разработите собствен метод за работа изпзолвайки Revit може да се свържете допълнително с мен на мейл или LinkedIn , за да коментираме. Успех!

  Tyrnokop:

  Благодаря за отговора.