Онлайн курс "Основи на Програмирането със C#"

Ако искате да станете програмист, но не знаете от къде да започнете, то C# е точно като за вас!

Вземи този курс

Знаете ли защо толкова много хора имат интерес да се научат на програмиране, но почти всички се страхуват от него?

Това е така, защото вярват в тези три мита:

+ трябват много познания по математика;

+ необходимо е висше образование или да се учи в университет;

+ трябва да си роден гений.

Истините, които малко хора знаят за програмирането е, че:

1. Категорично не ти трябва да си луд математик, за да програмираш; В голяма част от случаите се използват само базовите познания по алгебра, които всички ние учим в училище;

2. Висшето образование по информационни технологии (или подобно) не е задължително изискване за да можеш да програмираш;
(нямаме нищо против висшето образование, но едни от най-добрите програмисти, които познаваме, дори нямат висше образование. То помага, но липсата на такова не трябва да е пречка);

3. Програмирането може да се научи лесно, стига някой да ти покаже кое как се прави и да ти го обясни на разбираем език; Това което ви трябва е желание, а не мозък на гений;

4. Всеки "специалист" с професия, която няма нищо общо с програмирането може да разработи малки програмки, които да автоматизират и улеснят дейността и да подобрят работата му.

Програмирането е търсено умение и поради тази причина, създадохме курс, който е за вас ако...

 • искате да се запознаете с програмирането и по един приятен начин да откриете дали то е подходящо за вас;
 • сте специалист в някаква област (дизайнер, инженер, архитект, финансист и т.н.) и бихте искали да създавате малки програмки, които да автоматизират работата ви;
 • обмисляте да станете програмист и искате да направите първите си крачки в IT сферата;
 • сте любопитни какво е това да програмираш и да се запознаете с един от най-модерните езици за кодиране - C#.

Програмиране за "специалисти", а не за "програмисти". Какъв е смисълът?

Всъщност, най-големият мит, който съществува за програмирането е, че то е само за "професионални" програмисти, които работят по проекти за големи корпорации. 

Да, НО това е само един от вариантите! И ако искате да следвате този път, то курсът ще ви помогне да направите първите няколко крачки в тази насока.

Но много специалисти от всички области използват програмирането като начин да автоматизират и улеснят работата си.

Да работиш с AutoCAD, например, и да не си правиш специфични за твоята работа програмки, означава, че не използваш над 50% от възможностите на софтуера, с който си изкарваш хляба.

За Excel и почти всички софтуери е абсолютно аналогично. Възможностите да увеличите производителността си нямат ограничения.

Много често една "малка програмка" с десетина реда код може да спести седмици работа за един проект на цел екип. Но веднъж написана, програмата пести работа не само за този проект, а и .... за всеки следващ!

Такива програми, специфични само за конкретната фирма, почти никога не се пишат от "професионалните" програмисти, а от някой колега в офиса, който е имал интерес и е "понаучил" малко програмиране.

А дали трябва да си топ програмист, за да пишеш тези програми?

Ами, не!

Честно казано, на никого не му пука, че твоята програма може да не е с най-оптималния алгоритъм и да работи цели 7 секунди, а би могла да работи за 0,01 секунди... при положение, че ти спестява седмица работа.

Затова, ние от АУЛА, ти предлагаме да започнеш да се учиш да създаваш полезни за твоята дейност програми и с малки крачки да усвоиш най-основните неща в програмирането. А веднъж започнал да пишеш кодове на този език, ще можеш да се справяш и с всеки друг.

Програмирането е просто подреден и последователен начин на мислене. Казваш на компютъра какво точно да прави и той го извършва!

Какво е C#?

Езикът за програмиране C# (произнася се "Си Шарп") е разработен от Microsoft като средство за писане на програмен код. Езикът е съвременен, модерен, като се ползва за програмиране и разработка на софтуерни приложения. 

Ако все още не ви е напълно ясно за какво става на въпрос, нека да ви разкажем още малко...

C# е съвременен обектно-ориентиран език за програмиране, създаден и развиван от Microsoft заедно с .NET платформата (произнася се "Дот Нет"). На езика C# и върху .NET платформата се разработва изключително разнообразен софтуер:

 • Windows приложения;
 • Mобилни приложения;
 • Уеб приложения;
 • Игри;
 • и много други.

C# е език от високо ниво, подобно на Java и C++. Всички C# програми са обектно-ориенти­рани. Те са съвкупност от дефиниции на класове, които съдържат в себе си методи, а в тях е разположена програмната логика – инструкциите, които компютърът изпълнява.

В днешно време C# е един от най-популярните езици за програмиране. Езикът C# е разработен от Microsoft като част от тяхната съвременна платформа за разработка и изпъл­нение на приложения .NET Framework, поради тази причина е силно разпростра­нен сред Microsoft-ориентираните фирми, организации и индивидуални разработчици. 

Защо точно C#, а не друг език?

Той е един от най-съвременните езици за програмиране, има широко разпространение и е използван от много хора по целия свят. Същевременно C# е сравнително прост и лесен за научаване език (за разлика от C и C++). Подходящо е да започнем от език, който е лесен за разбиране от начинаещи и се ползва много в практиката. Той е лесен и много популярен език, който се ползва широко в практиката и може да се използва за разнообразни цели.

Не бихме искали да влизаме в спор C# срещу Java, защото всеки език има своите преимущества, но според много експерти C# е по-добър, по-мощен и по-добре замислен от инженерна гледна точка език. Дори да няма победител в спора, при всички положения няма как да сбъркатe ако изберете C# и това е отличен избор, ако сега започвате да програмирате.

C# има много предимства:

 • обектно-ориентиран език за програмиране, като това го прави съвременен и позволява работа с обекти от реалния свят, които имат характеристики  и могат да извършват действия;
 • има огромно търсене на хора, които владеят C#;
 • веднъж разберете ли логиката на C#, ще можете да се справите и с останалите езици за програмиране, ако имате нужда от това;
 • важна е технологията на писане на код и C# е може би най-лесният и кратък път към усвояването на принципите за програмиране и алгоритмичното мислене.

Кои са основните умения, които ще придобиете в този курс?

Конфигуриране на компютъра за работа със C#
Конфигуриране на Visual Studio
Конфигуриране на Xamarin Studio
Ориентиране във файловата струкутра на проект за програмиране
 
Системи за управлени на код
Регистриране на акаунт
Създаване на хранилища за код
Организация на хранилища
Инсталиране и конфигуриране на git
Основна работа с git
 
Основан работа с променливи
Работа с променливи
Работа с масиви
Индексиране с enum
 
Математически операции
Целочислен тип данни
Дробен тип данни
Основни математически операции
 
Логическо (булево) програмиране
Логически променливи
Логически операции
Лигически оператори
Управление на грешки
 
Цикли
Работа с цикли for
Примери с while и do ... while и разликите между тях
 
Обектно ориентирано порграмиране
Въведение в работа с класове
Работа с методи
Логика на рекурсивни методи
Дефиниране на пропертита на класове
 
Работа със списъци
Дефиниране на списъци
Използване на списъци
Съвеместно ползване на списъци с класове
 
Архитектура на програми
Разлики между exe и dll
Начини на използване на dll файлове
Подреждане на проектите и файловете спрямо логиката на програмата
Подреждане на класове и създаване на правилна йерархия
Форматиране на конзолното приложение
Съобразяване и степенуване на информацията с, която се анагажира потребителя
 
Документиране
Основни идеи на документирането на кода
Документиране на класове
Документиране на методи
Документиране на параметри
Потребителско документиране в markdown синтаксис
 
Работа с файлова структура
Запис и четене на текстови файлове
Запис и четене на XML файлове
Адресиране на файлове и директории
Примери за адресиране на нстройки и тяхното възстановяване при нужда
 
Интеграции
Интегриране с Excel
Интегриране с AutoCAD

 

 • Конфигуриране на компютъра за работа със C#:

Конфигуриране на Visual Studio;

Конфигуриране на Xamarin Studio;

Ориентиране във файловата струкутра на проект за програмиране.

 

 • Системи за управление на код:

Регистриране на акаунт;

Създаване на хранилища за код;

Организация на хранилища;

Инсталиране и конфигуриране на git;

Основна работа с git.

 

 • Основна работа с променливи:

Работа с променливи;

Работа с масиви;

Индексиране с enum.

 

 • Математически операции:

Целочислен тип данни;

Дробен тип данни;

Основни математически операции.

 

 • Логическо (булево) програмиране:

Логически променливи;

Логически операции;

Лигически оператори;

Управление на грешки.

 

 • Цикли:

Работа с цикли for;

Примери с while и do ... while и разликите между тях.

 

 • Обектно-ориентирано програмиране:

Въведение в работа с класове;

Работа с методи;

Логика на рекурсивни методи;

Дефиниране на пропертита на класове.

 

 • Работа със списъци:

Дефиниране на списъци;

Използване на списъци;

Съвеместно ползване на списъци с класове.

 

 • Архитектура на програми:

Разлики между exe и dll;

Начини на използване на dll файлове;

Подреждане на проектите и файловете спрямо логиката на програмата;

Подреждане на класове и създаване на правилна йерархия;

Форматиране на конзолното приложение;

Съобразяване и степенуване на информацията, с която се анагажира потребителя.

 

 • Документиране:

Основни идеи на документирането на кода;

Документиране на класове;

Документиране на методи;

Документиране на параметри;

Потребителско документиране в markdown синтаксис.

 

 • Работа с файлова структура:

Запис и четене на текстови файлове

Запис и четене на XML файлове

Адресиране на файлове и директории

Примери за адресиране на нстройки и тяхното възстановяване при нужда

 

 • Интеграции:

Интегриране с Excel;

Интегриране с AutoCAD.

Начин на провеждане на онлайн обучението:

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме досега, бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове.

Получихме дори много писма от обучаващи се в Аула, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Регистрацията за курса е отворена сега, но може да бъде спряна всеки момент. Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба, докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това, във форума на АУЛА има над 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това, обаче, е доста времеангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5 минути за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото, най-често има файлове с упражнения или друг файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Кои са предимствата на онлайн обученията в Аула?

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, в извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модул, може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след, например, два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е, на практика, невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната, или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва, от една страна, прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна, прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципи работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там, където има разлики във версиите, ще обясняваме това. 

Мнения за начина на провеждане на курсовете в АУЛА:

"Здравейте! Онлайн обучението е страхотно, толкова е удобно,че нямам думи! Аз съм начинаеща и съм впечетлена от достъпния начин, по който представяте нещата!" 
Ваня Г.
"За мен лично онлайн обучението и още повече на български език е много удобно. Научих нови неща и трикове. Качеството на уроците е отлично."
Дончо Д.
"Поздравления за това което правите! Просто нямате слабо място. Онлайн формата на курса е изключително удобна, дава ти възможност да повтаряш нещата отново и отново по всяко време."
Лазар Д.

Програма на онлайн курса по C#:

Курсът включва над 100 теми, разделени в 10 модула, които се взимат за 10 седмици.

Ето списък на темите:

 

1
СЕДМИЦА

Запознаване със C#, Visual Studio, Xamarin и Git

2
СЕДМИЦА

Лексикална структура и типове данни

3
СЕДМИЦА

Други типове променливи и логически операции

4
СЕДМИЦА

Използване на цикли

5
СЕДМИЦА

Обектно-ориентирано програмиране

6
СЕДМИЦА

Архитектура на конзолни приложение

7
СЕДМИЦА

Завършване и документиране на нашата програма - проект 1

8
СЕДМИЦА

Работа с файлове и файлова структура

9
СЕДМИЦА

Интегриране с Excel

10
СЕДМИЦА

Интегриране с AutoCAD

Мнения от потребители на АУЛА:

Ето само няколко мнения, които получихме от нашите потребители за курсовете в Аула. При запитване, можем да ви изпратим PDF с над 800 подобни мнения.

"Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! "
Любомир Ж.
"Благодаря на всички професионалисти в Аула, които отделят от безценното си време за да утолят жаждата ни за знания."
Илияна 
"Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!"
Иван И.
"Благодаря ви за възможността бързо и лесно да усвоя материя, която винаги съм считала за изключително трудна! Уроците са поднесени по интересен и  достъпен за разбиране начин."
Петя С.
"Не можеш ли да обясниш нещо на баба си, значи не си го разбрал добре" ... Всяка баба би Ви разбрала! Браво!"
Борислав П.

Кога е записването и защо местата са ограничени?

Самият курс ще започне веднага след като системата ни отчете Вашето плащане. Тогава се получава достъп към самото обучение. Уроците могат да се гледат 6 месеца. Повтаряме това, понеже продължителността му е дълга. На някого може да му се наложи да направи кратка пауза или да излезне в отпуска по време на курса. Обучението е направено така, че да може да се спре за кратко и след това може да започне от там, където е спряно. Това е и едно от основните предимства на онлайн обучението.

Както сме описали по-горе, стремим се да отговаряме на всички въпроси и да помагаме на всички в курса, но това изисква доста време. Поради това сме ограничили бройката на участниците. Втората причина е ограниченият хардуерен ресурс, за да могат всички да гледат видео уроците гладко и без накъсвания.

Често задавани въпроси 

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения, специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички, преминали курсовете, са такива). Затова правим обучението онлайн - може да се гледат уроците, когато имате свободно време и откъдето пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно, ако нещо изникне, даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест, това което трябва, за да се включиш, е компютър с Интернет достъп. Точно на хора, които не са в София, изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже така си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Подходящ ли е курсът за начинаещи? 
Отговор: Курсът започва от самото начало и не изисква предишен опит. След това постепенно се навлиза в тънкости и трикове. Това би било летящ старт за всеки, който иска да научи C#, но и добър преговор и научаване на някои тънкости за тези, които вече програмират, но са самоуки. Напредналите ще могат да запълнят и някои "дупки" в своите знания, които им пречат да работят ефективно, както и да добавят няколко нови трика към работата си.
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, след кратка анкета с въпроси, която има за цел да провери дали са гледани уроците, се издава сертификат за завършено обучение.
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курсът?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока, "който каквото разбрал",и "да се оправя самостоятелно". В "стария" тип курсове няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката досега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Удостоверение за завършен курс

За всяко едно обучение от учебен център "АУЛА" се издава удостоверение за преминат курс.
Необходимо е да се попълни тест, благодарение на който се проверява дали са прегледани уроците и усвоени основните принципи, преподавани в курса. 

Бонус 1: "Управление на AutoCAD през C#"

premiereC# е препоръчваният език от Autodesk за създаване на програми за AutoCAD. Очевидно територията е огромна и обхващането ѝ би било предмет на курс, много по-голям от настоящия, но в този бонус модул ще научите как да използвате API-то на AutoCAD.

Това ще ви даде основните познания, за да започнете с разработването на собствени автоматизации за AutoCAD.

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 2: "Управление на Excel през C#"

premiereКакто при AutoCAD, така и за Excel може да се направи цял отделен курс, но в този бонус модул ще направите първата си автоматизация за Excel чрез C#, което ще отвори нови възможности за използване на Excel.

 

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 3: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното удостоверение на български език, издаваме и копие на английски език.

Удостоверенията на английски език изискват допълнителна проверка, обработка и поради това се заплащат допълнително. Но само при регистрация сега, ще го получите без допълнително заплащане.

Удостоверението се изпраща по куриер за наша сметка и може да се свали директно от АУЛА в PDF формат.

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 4: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

Каква е инвестицията за курса?

Курсовете по програмиране са по-скъпи в сравнение с другите курсове и често са в диапазона 500 до 1000лв.

Но само сега можете да вземете курса при много по-изгодни условия.

Вместо да определяме цена от 1,000лв., която би била напълно оправдана за такъв 10-седмичен курс, ние в момента предлагаме записване за курса за 250лв. с удостоверение или 220лв. без удостоверение.

Тези цени са валидни само в момента и подлежат на промяна за бъдещите издания на курса.

 

Има 5 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкия банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;
 • Чрез системата PayPal.

След регистрация чрез синята форма по-долу, ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

"Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам."
Цанко Д.

Научете основите на C# или ще ви върнем таксата!

Ние, от учебен център АУЛА, имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат ниско качество на обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

Затова ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за обучението на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата описани по-горе, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Записване за онлайн обучение по програмиране със C#:

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 10 седмици подробен онлайн курс
  „Основи на програмирането със C#”;
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получава се достъп до първите уроци веднага след като системата ни отчете Вашето плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение - на английски и на български език;
 • 100% Гаранция за връщане на парите дори само с уведомление по имейл;
 • Бонус 1: "Управление на AutoCAD през C#";
 • Бонус 2: "Управление на Excel през C#";
 • Бонус 3: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 4: 6 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението.

Важно! Регистрацията за курса е затворена в момента.

В случай, че не виждате синята форма, моля опитайте с друга програма за отваряне на Интернет страници като Google Chrome или се регистрирайте по телефона на 02/987-81-76.
С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експерт

Казвам се Мартин Симеонов и често се себеопределям пред колеги като графичар. Първите си графици започнах да правя като ученик, като помагах на по-опитните инженери с по-неопитното им отношение към Microsoft Project.

Понастоящем се занимавам с правене на графици и сметки, било то офертни, работни или договорни. Също така водя курсове по графициране.

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много ,много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.


© 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.