Бонус: комплект от файлове с шаблони с примерен проект за фирмена идентичност

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Забележка: 
 Бонус файловете за сваляне включват примерен дизайн на фирмени рекламни материали, а във видеото има допълнителни разяснения за работа, запознаване с концепцията за отпускания (bleed) и основни препоръки при подготовка за печат. 
 За по-ефективна работа в шаблонните документи е добавено следното допълнително съдържание:
 - Група с глобални цветови мостри (панел Swatches);
 - Обособени групи/обекти за промяна на оцветяването и Clip групи за поместване на собствен дизайн (панел Layers);
 - Сменяем символ, управляващ всички копия на логото (панел Symbols); 
 - Променливи данни, свързани към текстовите обекти със сменяемо съдържание във файловете за визитка и бланка (панел Variables).