22130
aula.bg точки
53
постижения
50
харесани отговора
инж.

Димитър  Сандулов

Интереси:
MS Excel
Revit Конструкции
PSCAD
Design Expert
Проектиране
Строителни конструкции по Еврокод

Контакти

Мрежи

Активност

 • Въпроси
  9
 • Отговори
  21
 • Последвани
  0

Потвърдени умения от харесани отговори разделени по софтуер

12
PSCAD
11
Design Expert
1
AutoCAD

Записани курсове

 • Перфектно организиран, структуриран и достъпен за обучаващите се. Дори и напредналите има доста какво да научат и усвоят.

УдостоверенияПостижения

 • Записан курс!

 • Добро начало

 • Първи стъпки

 • Напред, напред, напред

 • Напредък

 • Който се учи, той ще сполучи

 • Доказани знания

 • Три влизания за една седмица

 • Стабилен напредък

 • Който дава живот на ума и знанието, той не умира

 • Пет влизания за една седмица!

 • Здрав напредък

 • Добро утро!

 • Имейл новини. Ниво 1

 • Попълнено мнение за един курс

 • Имейл новини. Ниво 2

 • Най-мощното оръжие

 • Записан втори курс!

 • Благодарност

 • Научихте пет урока!

 • Имейл новини. Ниво 3

 • Продължаваме напред

 • Потенциал!

 • Записани три курса!

 • Научихте десет урока!

 • Обучение под пара :)

 • Научихте 20 урока!

 • Добра екипна работа

 • Страхотна екипна работа

 • Инвестиция в знания

 • Споделящ знанията си

 • Научихте 40 урока!

 • Най-интересното знание

 • Научихте 80 урока!

 • Научихте 100 урока!

 • Образованието е ключът

 • Научихте 120 урока!

 • Непрекъснато израстване

 • Научихте 150 урока!

 • Богатството на образованието

 • Записани четири курса!

 • Попълнено мнение за два курса

 • Научихте 200 урока!

 • Който помага на другите, помага на себе си

 • Профил със снимка

 • Дай, за да получиш

 • Професионалист!

 • Записани осем курса!

 • Записани пет курса!

 • Записани шест курса!

 • Записани седем курса!

Последни отговори

 • Правех опити със софтуеъра, и се натъкнах на този проблем. Има ли логично обяснение или е "бъг" в програмата? ![](upload.aula.bg/screenshot1c88824-1d9ba1ee2.jpg)

  Ако се редактира сечението и се натисне направо Enter се получава този ефект. Сечението е променено но името на сечението остава непроменено. След редактиране трябва да се натисне или на запис или на някой от прозорците с размерите на сечението. Може би е това е някакъв бъг. Поне при мен така се получава.

  Чертане на конструктивни елементи

 • Дотук стана ясно какво е влиянието при слягане на единичен фундамент върху съседен, но при равна кота на фундиране. Възможна ли е разлика в нивата на фундиране на два съседни единични фундамента и доколко? Какво ще е влиянието на слягане на "по горния" върху по ниско фундирания? Навремето имаше такава възможност, като допустимата разлика зависеше от ръбовото разстояние между фундаментите и тангенса на ъгъла на вътрешно триене на почвата. Сега е вече ясно, че при голям ъгъл, т.е. по-здрави почви, разликата може значително да се увеличи и да доведе до къси колони, за което трябва да се вземат съответни мерки. Като фундиране върху наклонен терен. От друга страна, при обследване, ако се проверят някои по-стари, но конструктивно здрави сгради, които са дълги и без връзки между единичните си фундаменти, по Еврокод 8, ще се окаже, че нямат решение, защото такива единични фундаменти могат да получат различни ускорения от надлъжните сеизмични вълни и да компрометират конструкцията. Разбира се, те в случая трябва да отговарят на нормативната уредба, когато са строени. Но ако е необходимо цялостно укрепване на стара конструкция, с нов проект, отговарящ на Еврокод, без връзки ли ще ги оставим?

   

  Относно грешката в чл.6 интересното е ,че грешка има в книжките на някои издателства, в сайта на МРРБ, в ДВ. Но в изданието "Бюлетин строителство и архитектура" , бр.3 от 2012 печатна грешка няма.

  Въвеждане на единичен фундамент с рандбалки и връзка с Pad Expert 

 • Как да... 1.Как да оразмерим вертикалната връзка за поемане на сеизмични въздействия, ако усилията от вятър са по-големи? Необходимо ли е да получим сеизмичните усилия във връзката при q=1,5-еластична работа на конструкцията, без дисипативни елементи? 2. Как да конструираме фундаментите и подколонниците, ако усилията от вятър са по-големи? Трябва ли да се спазват конструктивните изисквания за DCM на EC8?

  Напълно съм съгласен с теб , но нашето приложение се отнася за забележките към правило (1) на т. 6.1.2. и според мен не изключва принцип (4) към същата точка, т.е. можем да използваме клас на дуктилност DCL , но ако направим сеизмична изолация в основата.

  Пространствен модел на стоманено хале – Част 4

 • Как да... 1.Как да оразмерим вертикалната връзка за поемане на сеизмични въздействия, ако усилията от вятър са по-големи? Необходимо ли е да получим сеизмичните усилия във връзката при q=1,5-еластична работа на конструкцията, без дисипативни елементи? 2. Как да конструираме фундаментите и подколонниците, ако усилията от вятър са по-големи? Трябва ли да се спазват конструктивните изисквания за DCM на EC8?

  Ако се спази 6.1.2 (4) от ЕС 1998-1 според мен ако няма сеизмична изолация в основата на сградата нямаме право да проектираме конструкция по коцепция а) респективно с клас на дуктилност DCL. Mоже само ако района е с ниска сеизмичност, но в България няма такива. ![](upload.aula.bg/screenshot2243693-c7350979.jpg)

  Пространствен модел на стоманено хале – Част 4

 • Здравейте! Тъй като е възможно оразмеряване на елементите съгласно Българските норми, ме интересува възможно ли е програмата да сметне модела на сградата със спектър съответстващ на българските норми.

  Трябва да е активна отметката за вертикален спектър. ![](upload.aula.bg/screenshot2e85e52-1e4808987.jpg)

  Сеизмично въздействия съгласно Еврокод 8   © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.