Какво става, ако сме нагласили дебелините на линиите на слоевете за 1:50, а искаме да разпечатаме чертежа в 1:100?

AutoCAD Формула
AutoCAD

Има ли начина да се контролират дебелините на линиите, когато са зададени в слоевете, така че да не излизат много дебели в по-малък мащаб? Когато се задава дебелина на цвета е по лесно, защото всичко се контролира при нагласяване на плотфайла. Ако сме задали дебелините на линиите в слоевете, може ли при плотиране да им зададем да ползват дебелина, зададена на цвят или винаги приоритетна ще е дебелината от слоя?

Използвайте лейаути. Мащабите се настройват там. Задаването на различните дебелини на линиите се прави в моделното пространство. Дебелините на линиите не се променят за съответните слоеве.

Здравейте и от мен. Интересен въпрос поне в момента аз не се сещам за команда която да е обвързана със Scale - а на дебелините на линиите и анотативния мащаб на viewport - a.

Вариант 1

Ако задаваш дебелините на линиите на ниво Layer. Попринцип има една отметка, която обаче е обвързана с мащаба на layout - a на листа - Scale Lineweights ( снимка 1 позиция 1 ) . T.e. дебелините на линиите са обвързани с мащаба на Layout - a ( снимка 1 позиция 2 ).

Снимка_1

Така обаче се отклоняваш от простото правило мащаба на Layout - a да бъде винаги 1:1 а вече сами мащаб на чертежа да се премащабира само от viewport - a. Става малко по - сложничко от към организация при плотиране.

Вариант 2

Може да не ползваш обаче дебелините на Layer -a, ами дебелините зададени в .ctb файла ( те ще са преоритетни - зададениете в CTB файла ) и съответно да си си направила еднократна организация там и съответно дебелините на линиите да са ориентирани чисто цветово И за по дребни мащаби просто да в .ctb файла да си намалила два пъти дебелината им например. Тогава може да си ползваш пък условието за 1:1 за Plot scale в AutoCAD.

Вариант 3

Ако мащаба е наистина много много по - дребен просто махни отметка за дебелини на линии :).

Вашият отговор:

Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
 • 20 безплатни урока
 • Трикове и тънкости за софтуера
 • Отговори на вашите въпроси
 • Име
  Имейл
   


  © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
  Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.