Специфични точки за „захващане“ на обекти при преместване (snap points)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените избори не е специфични точки за „захващане“ на обекти?
Grid
Grid Point
Vertex
Midpoint