Редактиране на обекти с модификаторите “Edit Poly and FFD”

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модификаторът „FFD“:
дава възможност за избор и редакция чрез контролни точки
FFD не е модификатор, а стандартен обект
превръща избраната затворена 2D крива в обемно 3D тяло чрез „издължаване“
дава ефект за разтопяване на обекта